Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania i przedmiot działalności

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
 
1)   wykonywanie orzeczeń sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z umieszczeniem sprawcy w zamkniętym     zakładzie psychiatrycznym w warunkach maksymalnego zabezpieczenia;
2)   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
3)   wykonywanie badań psychologicznych i prowadzenie terapii psychologicznej;
4)   orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
5)   wydawanie opinii sądowo-psychiatrycznych i sądowo-psychologicznych na polecenie sądu lub prokuratury.
Przedmiotem działalności Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach jest:  
 
 1. Prowadzenie działalności w zakresie diagnostyki i leczenia sprawców czynów zabronionych, które są związane z ich chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych;
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających w szczególności na: badaniu i poradzie lekarskiej, leczeniu, badaniu i terapii psychologicznej, rehabilitacji leczniczej;
 3. Uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i realizacji prac badawczo – rozwojowych, w tym w ramach współpracy międzynarodowej;
 4. ROPS może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników ochrony zdrowia i wymiaru sprawiedliwości.

informację wytworzył(a): Małgorzata Luboch-Rzym
za treść odpowiada: Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2006-12-16

Wersja XML