Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek ROPS w Branicach

RODZAJ MAJĄTKU
 
STAN NA DZIEŃ 31.12.2013 / zł
Budynki i lokale
 7 246 341,77 zł
Urządzenia techniczne i maszyny
      115 386,15  zł
Środki transportu
       30 186,25 zł
Inne środki trwałe
Grunty
       13 491,02 zł.
     178 920,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ
   7 584 325,19 zł.

NIERUCHOMOŚCI WE WŁADANIU
ROPS W BRANICACH
 
 
Adres
Właściciel
Forma władania
Pow. gruntów w m2
Pow. użytkowa w m2
1.
Branice Szpitalna19
Skarb Państwa
Trwały zarząd
36 814
4 722,10

 

informację wytworzył(a): mgr Ewa Wanat
za treść odpowiada: mgr Małgorzata Luboch-Rzym
data wytworzenia: 2014.02.14

Wersja XML